M99地墊系列 Entrance Barrier Matting
M99-006 件裝地墊

標準規格
Standard Size

60cm x 85cm

85cm x 120cm
85cm x 175cm
85cm x 300cm
面料
Face Yarn
Nylon
底部
Backing
Rubber
產地
Origin
U.S.A.

安全防滑

吸水刮塵

容易清洗

阻隔病毒
噴灑消毒劑或1:99稀釋漂白水*

適用於入口大堂, 如商住大廈 . 學校 . 酒店等

吸水防滑 . 容易清洗 . 美觀耐用

 

 

M99-006_640

M99-006_646

M99-006_605

M99-006_652

M99-006_675

 

橡膠防滑底部

*噴灑消毒劑/漂白水或會導致地氈顏色稍微減退
*件裝地墊尺寸偏差= +/- 5%